Bostadsberättelser
start
 
Informationen du delger är fullt anonym och kan ej spåras tillbaka till dig.

Genom att fullfölja formuläret godkänner du att resultaten kan komma att publiceras.
     
 
Kön


 
Uppväxtort

 
Ålder


 
Nuvarande familjesituation (exempelvis: gift/sambo/särbo/boende hos föräldrar)

 
Sysselsättning

 
Vilken typ av boende har du idag


 
Om du svarade "Annat" på föregående sida beskriv kort hur din boendeform ser ut idag. Annars hoppa vidare till nästa fråga.

 
Hur ser ditt boende ut? Storlek, standard, antal boenden osv.

 
Vad betalar du för månadshyra (om du köpt ditt boende, räkna in räntekostnad men ej amortering på lån)?

 
Hur väl trivs du i ditt hem

 
Varför

 
Beskriv kort vilken typ av bostadsområde du bor i

 
Hur väl trivs du i ditt bostadsområde?

 
Varför

 
Hur såg ditt första egna boende i Sverige ut?

 
Hur kändes det att flytta hemifrån för första gången?

 
Hur hittade du ditt första egna boende?

 
Beskriv kort de olika boenden du haft i ditt liv, samt hur du gått tillväga för att få dem

 
Vilka har orsakerna varit till att du flyttat?

 
Har ditt boende blivit bättre eller sämre över tid?

 
Vilka svårigheter har du upplevt i relation till boendet? Ekonomiska svårigheter, trångboddhet, konflikter med grannar eller hyresvärd, ljud och buller osv.

 
Boende är en investering och en karriärsmöjlighet

Fundera över ovan påstående
 
Stämmer detta med hur du ser på boende

 
Beskriv ditt drömboende

 
Har du några andra tankar och funderingar kring boende, hem och bostadsmarknad du vill dela med dig av?

Tack för att du deltagit i vår enkät om bostadsberättelser! Dela gärna information om enkäten med andra via sociala medier (dina svar kommer givetvis inte delges någon även om du delar).
Powered by Typeform
Powered by Typeform